Studio element

....Element er et kreativt studio som utfordrer grensene mellom arkitektur, design og kunst. Vi jobber med en tverrfaglig tilnærming til enhver oppgave og samarbeider med de vi mener er fremst i sine respektive bransjer. Innovasjon blir til gjennom tidlig samarbeid på tvers av fagdisipliner og er avgjørende for å kunne utfordre dagens pre-aksepterte løsninger. I tillegg til å være et arkitektkontor er Element et verksted for forskning, utvikling og fullskala utprøving. I våre prosjekter er kunst og spesialtegnede møbler integrerte deler av uttrykket. Som en underliggende selvfølge ligger vår satsning på miljøriktige og energieffektive løsninger, dette krever en høyere investeringsvilje, men gir på lengre sikt både klimamessig og økonomisk gevinst. ..Element is a creative studio challenging the borders between architecture, art and design. We have an interdisciplinary approach to every task, collaborating with those that are on the cutting edge of their respective fields. Innovation is created through early collaboration between professions and it’s crucial in order to challenge the pre-accepted solutions of today. In addition to being an architectural office, Element is a workshop for research, testing and mockups. In our projects art and custom designed furniture are integral parts of the finished result. Our focus on environmentally friendly and energy efficient solutions may require higher investments, however it will provide both positive energy and financial gains in the long run. ....

....utvalgte Kunder..CLIENT portfolio....

Stiftelsen SintefKistefos-museetMills, Agra Foods, Norsk Hydro, Bane NOR EiendomROM Eiendom, Bane NOR Infrastruktur, JernbaneverketBlack Bricks, Monolith Properties, Urban Compact LivingFauna EiendomUtdanningsforbundet, Infill, Aspelin Ramm, Rutheim Eiendom, Østervåg Eiendom (Stavanger Optikk AS, Jørpeland Optikk AS), DUGG, Hope Hair

....Samarbeidspartnere..Collaborators....

AK DolvenBIG, Snøhetta, Jensen & Skodvin, Jarmund/Vigsnæs, Helen & HardGhilardi+Hellsten Arkitekter, KÅMMÅN, Ledsten ArkitekturDipl.-Ing Florian Kosche, Jorunn Sannes, May Bente Aronsen, UPPE Ltd, Petter Buhagen, Modum GlassindustriHenriksen Snekkeri, LimelightHarvard GSDCenter for Green Buildings and Cities, AHO OsloKADK Copenhagen, KTH Stockholm, NTNU Trondheim, BAS BergenBygg 21, Bergen kommune Byarkitekten, Oslo kommune PBE, Arkitektbedriftene, Norske arkitekters landsforbund

....Priser..Awards....

2019:....Statens pris for byggkvalitet, hederlig omtale (Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka).. Norwegian State Building Award, honourable mention (Agra/Mills Headquarters)....
2019:
....Anton Christian Houens fonds Diplom (Green House - D36).. Anton Christian Houen's Foundation's Diploma (Green House - D36)....
2018:
....Sundts premie, nominasjon (Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka).. Sundts premie, nomination (Agra/Mills Headquarters)....
2018:
....Årets bygg, nominasjon (Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka).. Building of the Year, nomination (Agra/Mills Headquarters)....
2017:....Norsk Lyspris (Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka).. Norwegian Lighting Award (Agra/Mills Headquarters)....
2017:....DOGA Hedersmerket, nominasjon (Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka).. DOGA Honor Award, nomination (Agra/Mills Headquarters)....
2017:....DOGA-merket (Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka).. DOGA Award (Agra/Mills Headquarters)....
2017:....Jacob-prisen (Cathrine Vigander).. Jacob Award (Cathrine Vigander)....
2017:....Glassprisen for eksemplarisk glassarkitektur (Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka).. Norwegian Glass and Facade Award (Agra/Mills Headquarters)....
2017:....Oslo bys Arkitekturpris (Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka).. City of Oslo Architecture Award (Agra/Mills Headquarters)....
2017:....Arkitekturprisen, nominasjon (Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka).. Norwegian Architects' Architecture Award, nomination (Agra/Mills Headquarters)....
2017:....Oslo Arkitektforenings Arkitekturpris (Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka).. Oslo Architect Association's Architecture Award (Agra/Mills Headquarters)....
2016:....Årets sosialarkitekt (Cathrine Vigander).. Social Architect of the Year (Cathrine Vigander)....
2015:....Mies van der Rohe-prisen, nominasjon (Green House - D36).. Mies van der Rohe Award, nomination (Green House - 36)....
2015:....Arkitekturprisen (Green House - D36).. National Association of Norwegian Architects' Architecture Award (Green House - D36)....
2015:....Anton Christian Houens fonds Diplom (Lærernes hus - Smykkeskrinet).. Anton Christian Houen's Foundation's Diploma (The Teachers' Union Conference Center)....
2014:....Oslo Arkitektforenings Arkitekturpris (arbeider: boligprosjekter).. Oslo Architect Association's Architecture Award (works, housing projects)....
2014:....Statens Byggeskikkpris, nominasjon (Green House - D36).. Norwegian State Building Award, nomination (Green House - D36)....
2014:....Oslo bys Arkitekturpris, finalist (Green House - D36).. City of Oslo Architecture Award, finalist (Green House - D36)....
2014:....Årets boligprosjekt, nominasjon (Green House - D36).. Housing Project of the Year, nomination (Green House - D36)....
2013:....Årets bygg (Green House - D36).. Building of the Year (Green House - D36)....
2012:....European Concrete Award, hederlig omtale (Lærernes hus - Smykkeskrinet).. European Concrete Award, honourable mention (The Teachers' Union Conference Center)....
2011: ....Mies van der Rohe-prisen, nominasjon (Lærernes hus - Smykkeskrinet).. Mies van der Rohe Award, nomination (The Teachers' Union Conference Center)....
2010:....Iakov Chernikhov International Prize for Young Architects, nominasjon (arbeider).. Iakov Chernikhov International Prize for Young Architects, nomination (works)....
2010:....Oslo bys Arkitekturpris (Lærernes hus - Smykkeskrinet).. City of Oslo Architecture Award (The Teachers' Union Conference Center)....
2010:....Betongtavlen (Lærernes hus - Smykkeskrinet).. Norwegian Concrete Award (The Teachers' Union Conference Center)....
2010:....Byggherreprisen (Lærernes hus - Smykkeskrinet).. Byggherreprisen (The Teachers' Union Conference Center)....
2010:....Statens Byggeskikkpris, nominasjon (Storøyodden servicebygg).. Norwegian State Building Award, nomination (Storøyodden Service Building)....
2010:....Statens Byggeskikkpris, hederlig omtale (Lærernes hus - Smykkeskrinet).. Norwegian State Building Award, honourable mention (The Teachers' Union Conference Center)....
2009:....NSWs jubileumspris for miljø- og energibevisst arkitektur (Lærernes hus - Smykkeskrinet).. NSW's Jubilee Award for Enviromental and Energy Conscious Architecture (The Teachers' Union Conference Center)....