Frogner Ensuite

Et boligprosjekt utenom det vanlige, med planer inspirert av fortiden, hvor tilpasning og vernehensyn gir innpass i fremtiden

Funksjon
Leilighetsbygg
Kunde
Oslo House, Backe Prosjekt
Sted
Erling Skjalgssons gate 25, Oslo
P5c
P2c
P1c
2
1
6
20201217 Palazzina Nebbiosi
20201216 Enscape 2020 12 16 11 37 36
20201216 ES25 PLAN KRYSS OG UTENMØBLER 1 400
20201216 E25 ISOMETRISK ETG
20201215 ES25 PLAN FLEKSIBILITET 1 400
20201214 VK hard core plan 02
20201214 ES25 terreng hevt en etasje
20201213 Boliger i skrenten
20201208 fasadestudier 02
20201207 ES25 hobedgrep planer 1 200 NB 4 x 4 skal væe 42 x 42 akser
20201123 Tegninger 2
20201114 IMG 2514
20201108 IMG 2322