Kontoret

God arkitektur øker livskvalitet og skaper verdier!

Og det er merverdien av arkitektur vi i ELEMENT er på jakt etter. Det kan være et energiregnskap i pluss, bedre lysforhold på arbeidsplassen, en tryggere park eller en sterkere kunstopplevelse. Vi mener at god arkitektur er en viktig del av folkehelsen, og at miljøvennlighet er en like avgjørende del av dette som menneskevennlige rom. Vi føler et ansvar og en glede ved å forme våre fysiske omgivelser, og vi utfordrer ofte dagens konvensjoner for hele tiden å finne bedre løsninger. Vi søker stadig ny kunnskap gjennom praktisk forskning, kunstnerisk samarbeid og tett dialog med industrien. I alle prosjektene vi gjør er målet å komme fram til et svar som er rasjonelt, varig og vakkert.

Team

Teamwork is dreamwork! I ELEMENT setter vi felleskapet høyt, og prosjektene skaper vi i samarbeid. Flere av de ansatte underviser, eller har undervist på, AHO, NTNU og BAS. Dette er en arena hvor vi kan dele og diskutere ideer og erfaringer, og hvor vi samtidig kan bli utfordret. Det syns vi er inspirerende.

IK Element Portretter 0774

Per-Leif Bersvendsen

Arkitekt

IK Element Portretter 0644

Gina M. Kjønigsen

Arkitekt

IK Element Portretter 1162

Jonas Kyllenstjerna Pettersen

Arkitekt

IK Element Portretter 1081

Nanna Wernø Nilsson

Arkitekt

IK Element Portretter 0694

Sigurd Røgeberg Magelssen

Arkitekt

IK Element Portretter 0343

Cathrine Vigander

Arkitekt, partner / daglig leder

IK Element Portretter 0054

Iselin Vollen Steiro

Arkitekt

IK Element Portretter 0466

Anneline Konradsen Hæreid

Arkitekt

IK Element Portretter 0741

Bent-Ståle Dyrnes Brørs

Arkitekt

IK Element Portretter 0415 ny

Vidar Knutsen

Arkitekt, partner

IK Element Portretter 0604

Åsmund Steinsholm

Arkitekt

IK Element Portretter 0251

Fride Homb Dahlerud

Kontorleder

Utmerkelser