Publications

AsBuilt no14 - Teacher's Union Conference Center by Per Bersvendsen

....

Lærernes hus - Smykkeskrinet er nå del av asBUILT serien som utgis av Pax forlag. Boken lanseres under Oslo Arkitekturtriennale den 10. September på Nasjonalmuseet - Arkitektur. Boken kan kjøpes her.

..

The Teachers' House is now part of the asBUILT series by Pax. The book will be launched at Oslo Architecture Triennale on the 10th of September. Order your copy here.

....

...."Tilbake til tegnebrettet".."Back to the drawing board".... by Per Bersvendsen

....

"Norge bør vise verden hvordan en bærekraftig byggenæring kan se ut. Da må vi først gjøre noe med arbeidsmetoden vår. Det kommer til å koste oss dyrt - men vi har heller ikke råd til å vente."

Les Elements Cathrine Viganders kronikk i Estate Nyheter her.

..

"Norway should show the world what a sustainable building industry look like. First we must do something about working our methods. It's going to cost us dearly - but we can not afford to wait."

Read Cathrine Vigander/Element's commentary in Estate Nyheter here. (Norwegian)

....