Competitions

between the mornings by Per Bersvendsen

....

Sammen med kunstner AK Dolven har vi deltatt i den lukkede og inviterte kunstkonkurransen for Museumsutstikkeren utenfor det nye Munchmuseet i Bjørvika. Det har vært et svært inspirerende og givende samarbeid. Takk også til Gabrielle Paré, DiFK v/ Florian Kosche, Koka Nikoladze, Sensorteknikk v/ Bjørn Hope. Vi er stolte over hva vi har fått til sammen.

Se mer av vårt forslag, between the mornings her.

Les mer om konkurransen og se de andre forslagene her.

..

Together with artist AK Dolven we’ve participated in the closed and invited art competition for The Museum Island, outside the new Munch Museum in Oslo. It’s truly been an inspiring collaboration. Thanks also to Gabrielle Paré, DiFK, Koka Nikoladze and Sensorteknikk.

See more of our proposal, between the mornings here.

Read more about the competition and see the other proposals here.

....

Innkjøp i konkurransen om holdeplasser for bussveien..Purchased competition entry for "Bussveien".... by Per Bersvendsen

....

Elements og Kåmmåns felles forslag "Under solens tak" har fått innkjøp i den åpne konkurransen for nye holdeplasser langs Bussveien.

Bussveien er en 50 km lang kollektivtrasé gjennom Stavanger -, Sandnes - og Sola kommune. 

Se forslaget her og last ned konkurransejuryens rapport her.

..

Element and Kåmmån's joint proposal "Under solens tak" have been purchased for the open architectural competition of "Bussveien".

Bussveien is a new 50 km priority public transport route, connecting the municipalities of Stavanger, Sandnes and Sola. The competition consisted of design ideas for the future bus stops and waiting areas.

See our proposal here and download the the jury's report here.  

....