2.7

2,7 by Per Bersvendsen

....

Vi sikter høyere og jobber nå for å endre minimumskravet til 2,7 meter! Derfor endres navnet på facebooksiden fra 2,6 meter til 2,7 meter. Håper at dere fortsatt vil følge oss! Hør hvorfor 2,7 meter i NRK «Her og Nå» hvor Cathrine Vigander debatterer takhøyden med direktør i Boligprodusentenes Forening.

..

We aim high and continue working for an increased minimum floor to ceiling height in Norway. Hear Cathrine Vigander explaining why this radio debate. Help us by following the 2.7 facebook page.

....

....Lik 2,6 på facebook..Follow 2,6 on facebook.... by Per Bersvendsen

....

Nordmenn har vokst ca 1 cm i tiåret siden regelen for minste takhøyde ble innført i 1827. Kravet om takhøyde har forblitt uforandret og er fortsatt den samme. Det vil vi endre

..

Norwegians has grown about 1 cm taller every decade since the law for minimum floor to ceiling height got passed in 1827. This demand has not been increased and continues to stay the same in Norway. We want to change this!

....