between the mornings / by Per Bersvendsen

....

Sammen med kunstner AK Dolven har vi deltatt i den lukkede og inviterte kunstkonkurransen for Museumsutstikkeren utenfor det nye Munchmuseet i Bjørvika. Det har vært et svært inspirerende og givende samarbeid. Takk også til Gabrielle Paré, DiFK v/ Florian Kosche, Koka Nikoladze, Sensorteknikk v/ Bjørn Hope. Vi er stolte over hva vi har fått til sammen.

Se mer av vårt forslag, between the mornings her.

Les mer om konkurransen og se de andre forslagene her.

..

Together with artist AK Dolven we’ve participated in the closed and invited art competition for The Museum Island, outside the new Munch Museum in Oslo. It’s truly been an inspiring collaboration. Thanks also to Gabrielle Paré, DiFK, Koka Nikoladze and Sensorteknikk.

See more of our proposal, between the mornings here.

Read more about the competition and see the other proposals here.

....