....MAT- OG MERKEVAREHUSET PÅ GRÜNERLØKKA VANT GLASSPRISEN..AGRA/MILLS HEADQUARTERS WINS THE Norwegian Glass and Facade Award.... / by Per Bersvendsen

....Foto: Ivar Kvaal..Photo: Ivar Kvaal....

....Foto: Ivar Kvaal..Photo: Ivar Kvaal....

Glassprisen_LOGO.jpg

....Juryens uttalelse:
"Glassbruken sikrer dagslys til arbeidsplasser og sosiale områder dypt inne i bygget. I tillegg benyttes glass i interiørelementer og står i fin kontrast til opprinnelige bygningselementer som er bevart. Glass i fasade gir også god kontakt mellom offentlige uterom og virksomheten inne. Fasaden mot gaten er også flott ivaretatt med kunstneriske kvaliteter med både kunst- og dagslys som aktive elementer. Dette bidrar til at prosjektet gir noe positivt tilbake til omgivelsene og gir både stedet, bygget og virksomheten en klar identitet. Dette er det prosjektet som i størst grad anvender glass variert og innovativt.".. ....