....MAT- OG MERKEVAREHUSET PÅ GRÜNERLØKKA VANT OSLO BYS ARKITEKTURPRIS 2017..AGRA/MILLS HEADQUARTERS WINS THE CITY OF OSLO ARCHITECTURE AWARD 2017.... / by Per Bersvendsen

....Foto: Oslo kommune/Sturlasson..Photo: Oslo Municipality/Sturlasson....

....Foto: Oslo kommune/Sturlasson..Photo: Oslo Municipality/Sturlasson....

....

Vi vant Oslo bys arkitekturpris 2017!
Gratulerer og tusen takk til Ellen Ledsten i Ledsten Arkitektur for tilliten, og for samarbeidet. Gratulerer til vår byggherre Mills/Agra, til Oslo Entreprenør AS, Helge Reisvang og Lise Vullum(byggherreombud/Asplan Viak).

..

We won the City of Oslo Architecture Award for 2017!
Congratulations and many thanks to our collaborator Ellen Ledsten at Ledsten Arkitektur.
Congratulations also to our client Mills/Agra!

....