...."Tilbake til tegnebrettet".."Back to the drawing board".... / by Per Bersvendsen

....

"Norge bør vise verden hvordan en bærekraftig byggenæring kan se ut. Da må vi først gjøre noe med arbeidsmetoden vår. Det kommer til å koste oss dyrt - men vi har heller ikke råd til å vente."

Les Elements Cathrine Viganders kronikk i Estate Nyheter her.

..

"Norway should show the world what a sustainable building industry look like. First we must do something about working our methods. It's going to cost us dearly - but we can not afford to wait."

Read Cathrine Vigander/Element's commentary in Estate Nyheter here. (Norwegian)

....