....Lik 2,6 på facebook..Follow 2,6 on facebook.... / by Per Bersvendsen

....

Nordmenn har vokst ca 1 cm i tiåret siden regelen for minste takhøyde ble innført i 1827. Kravet om takhøyde har forblitt uforandret og er fortsatt den samme. Det vil vi endre

..

Norwegians has grown about 1 cm taller every decade since the law for minimum floor to ceiling height got passed in 1827. This demand has not been increased and continues to stay the same in Norway. We want to change this!

....