2,7 / by Per Bersvendsen

....

Vi sikter høyere og jobber nå for å endre minimumskravet til 2,7 meter! Derfor endres navnet på facebooksiden fra 2,6 meter til 2,7 meter. Håper at dere fortsatt vil følge oss! Hør hvorfor 2,7 meter i NRK «Her og Nå» hvor Cathrine Vigander debatterer takhøyden med direktør i Boligprodusentenes Forening.

..

We aim high and continue working for an increased minimum floor to ceiling height in Norway. Hear Cathrine Vigander explaining why this radio debate. Help us by following the 2.7 facebook page.

....