Et prosjekt kopi

20141028 diagram flipp
20141028 SW4046 lys
20141028 bakgård med sykler
20141028 Detaljer fasade
20141028 fellesrom
20141028 ideskisse lysrom
20141028 oppbevaring forskjellige versjoner
20141028 Plan hjørne alt A 1 100
20141028 Romfortre perspektiv Element Arkitekter
20141028 skisse fasade 2
20141028 Snitt 1 200
20141028 stor leilighet m utleiedel
20141028 SW4046 int1 Element Arkitekter
20141028 SW4046 int2 Element Arkitekter