IK_FHD_kvadratisk.jpg

Fride homb dahlerud

....Kontorleder..Office Coordinator....

fride@element.no
+47 99 61 97 10

....fra: Oslo..from: Oslo, Norway....

....

FHD har studert økonomi og administrasjon ved Telemark distrikshøgskole. Hun jobbet tidligere i Tandberg Data og Telenor Satelite Services, før hun startet i Element i 2006. FHD har oversikt over det som skjer på kontoret. Hun er effektiv og løsningsorientert. FHD er ansvarlig for at ledelsen alltid har oppdatert informasjon vedrørende kontorets og prosjektenes økonomi.

..

FHD studied Economics and Administration at Telemark distriktshøgskole. She has, amongst other places, worked at Tandberg Data and Telenor Satelite Services, before starting at Element in 2006. FHD has an overview over what is happening in the office. She is effective and solution oriented. FHD is responsible so that the leadership always has the most recent reports of the office's economy, projects' economy, and accounts.

....